Hormon Sistemi

Hormon Sistemi

Hormon Sistemi, insanların vücudunda sayısız hormon bulunmaktadır. Birçoğu bilimsel açıdan açıklanan bu hormonların bazıları ise hâlâ açıklanmaya çalışılıyor. Hormonlar da enzimler gibi protein yapıdan oluşmuştur. Bazıları ise 3-5 aminoasitten oluşmuştur hatta protein yapıya bir de karbonhidrat molekülü bağlanarak oluşabilir.
Bunun yanı sıra lipidlerden sentezlenen ve protein yapıda olmayan hormonlar da vardır.
Buna örnek olarak dişi ve erkek bireylerin primer ve segonder eşey karekterlerini belirleyen östrojen ve testosteron hormonları gösterilir.
Hormonlar vücutta belli organlar tarafından üretilmektedir. Bu organlar özelleşmiş yapıya sahiptir. Ve çok çeşitli kan damarı ağına sahiptir. Bu sayede üretimi yapılan hormonlar hızlı bir biçimde kana karışarak hedef organlara doğru yol alır. Şimdi sırasıyla hormon sisteminde bulunan bezleri, bu bezlerin ürettiği hormonları ve hormonların gideceği organları açıklayalım.

Hipotalamus,

Beyinde bulunan özelleşmiş hormon bölgesidir. Yanında bulunan hipofiz bezi durdurucu ve salgılatıcı etkiler meydana getirir. Hipotalamus bezinde farklı sinirler bulunur. Bu sinirler diğer sinir hücrelerinden farklı olarak hormon üretip bu hormonları kana karışmasını sağlar. Bu hücrelerin oluşturduğu hormonlara genel olarak nörohormonlar adı verilir. Bu hormonlar kendi aralarında da ayrılır. Hipotalamus bezinde üretilen hormonların bazıları hipofiz bezinin adenohipofiz alt lobuna etki ederken bazıları da nörohipofiz denilen ikinci alt bölgeye etki eder.

Hipotalamus bezinin salgıladığı bazı hormonları ve görevlerini açıklayalım.
 • TRH: Açılımı tiroid salgılatıcı bez olarak bilinen bu hormon, hipofiz bezinin adenohipofiz lobunun tiroid hormonunu üretir.
 • GNRH: Gonad hormonlarını salgılatan hormondur. Bu hormonun üretimi sonrası hipofiz bezine ulaşarak kendini bağlayan reseptörlerin bulunduğu, Gonad hormonlarını üreten hücrelere bağlanırlar.
 • PRH: Prolaktin salgılatıcı hormon da denir. Hipofiz bezinde bulunan meme bezlerini kontrol eden hormonların aktivasyonunu ve prolaktin hormonun salgılanmasını sağlar.
 • GR-RH: Büyüme hormonunu salgılatıcı hormon olarak bilinir. Hipofiz bezinde bulunan büyüme hormonlarını aktive eder.
 • PRH-IH: Hipofiz bezinde bulunan prolaktin hormonun üretiminden sorumlu hücreleri aktivasyonunu engeller.

Hipofiz bezi,

Beynin diensefalon bulunan hipofiz bezi oldukça küçüktür ve infundibilar sap ile beyine bağlanır. Ayrıca hipofiz bezinin salgıladığı hormonlar çok önemli görevlere sahiptir. Kan basıncını dengeleyen hormonlar, büyüme ve üreme hormonları bunlardan bazılarıdır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi nörohipofiz ve adenohipofiz olmak üzere ikiye ayrılır. Bu iki bezden salgılanan hormonları sırasıyla açıklamaya çalışacağız.

Adenohipofiz lobundan salgıladığı hormonlar,
 • TSH: Hipotalamustan salgılanan tiroid salgılatıcı bez hücrelerinin sentezi ile oluşur. Hormonun hedef organı tiroid bezidir.
 • FSH-LH: Erkek ve dişi eşey hücrelerinin gelişiminden sorumludur. Hedef organları eşey üreme organlarıdır.
 • MSH: Melanin uyarıcı hormon olarak bilinir. Bu hücreler melanin adı verilen renk pigmentini üretirler.

Nörohipofiz lobundan salgıladığı hormonlar,
Bu lobun salgıladığı iki ana hormon vardır. Bunlar, oksitosin ve vazopressindir.
 • Oksitosin: Hamile kadınlarda doğum sonrasında rahim etrafında sarılı olan düz kas hücrelerinin kasılmasına neden olur, böylece bebek rahime doğru düşer.
 • Vazopressin: Damar cidarlarında konumlanan düz kas hücrelerinin kasılmasına aynı zamanda böbreklerin suyu absorbe eder. Böylelikle vücuttataki ürenin azalmasını sağlar.

Pineal bez,

Beyin diensefalon bölgesinin sırt kısmında bulunan bu bez, aynı hipofiz bezi gibi kısa bir sapla beyine bağlanır. 2 önemli hormonu vardır.
 • Serotonin: İnsanlarda uyku düzenini sağlar. Vücut sıcaklığının ayarlanmasında ve düz kasların kasılmasında uyarıcı etkisi vardır.
 • Melatonin: Üreme sikluslarının düzenlenmesinde rol oynar.

Tiroid bezi,

Tirozin aminoasidinden meydana gelen bu hormon, canlı hücrelerinde enerji açığa reaksiyonlarının hızlanmasını uyarır. Örneğin soğuk havalarda daha çok tiroksin salgılanır. Bu şekilde vücut ısısı dengelenir.

Triiyodotronin ,

3 adet İyot molekülü bağlanarak bu hormonu oluşturmuştur. Tiroksin hormonu ile fonksiyonları aynıdır.

Paratroid bezi,

Paratroid bezinin en önemli hormonu parathormondur. Kemiklerden CA iyonlarının kana geçişini uyarır. Ayrıca kandaki fosfat iyonlarının idrara geçişini hızlandırır.

Böbrek üstü bezleri,

Anatomik olarak Korteks ve Medulladan oluşur ve ikisi de ayrı ayrı hormon üretir. Korteksten salınan hormonlar Adrenal korteks, steroid grubu olarak bilinen değişik hormonların salgılanmasında rol oynar. Ayrıca lipid tabiatında sentezlenen kortizon, aldosteron ve kortizol hormonların salınımını sağlar.
Medulladan ise Adrenal medullan, Adrenalin ve Noradrenalin hormonlarının salınımı sağlanır. Korku ve heyecan durumlarında salınrak sinir impulslarının hızlı bir şekilde iletilmesini sağlar.

Hormon üreten bezler gibi davranan organlar,

Bazı organların gerçekte görevleri farklı iken bazı kimyasalları üretip kana vermesi nedeniyle aynı zamanda hormon bezleri olarak da kabul edilir. Mide, karaciğer, pankreas ve üreme organları bunların başlıcalarıdır.

Mide,

Mide duvarında sindirim nedeniyle salgılar üreten ve bu salgıları mide içerisine götüren bezler bulunur. Bu bezler özelleşmiş hücrelerin salınımı sonucu ortaya çıkar.
Midede parietal hücreler asit üretirken G hücreleri gastrin hormonu üreterek asit salınımını kontrol eder. G hücrelerinin gastrin üretimi de serotonin hormonu tarafından kontrol edilir. Hormonlar arasında böyle bir zincirleme ilişki vardır.

Karaciğer,

Besinlerin sindirimiyle kendisine gelen biyokimyasal molekülleri işler. Ayrıca bu moleküllerden elde ettiği protein ve glikojeni kana verdiği için endokrin sınıfına girmektedir.

Pankreas,

Sindirim sırasında incebağırsağa safra sıvısı dökülürken pankreastan da lipidlerin parçalanmasını sağlayan enzimler salgılanır.

Üreme organları,

Erkek ve dişi eşey hücrelerinin yerler olan üreme organları, erkeklik ve dişilik hormonlarının salgılandığı yerdir. Erkeklerde testosteron hormonu Leydig adı verilen hücreler tarafından oluşturulur. Dişilerde ise en önemli hormon progesteron hormonudur. Bu hormon meme bezlerinin gelişmesinde rol oynar.
Enzimler ve hormonlar vücutta mutlak surette bulunması gereken biyokimyasal moleküllerdir. Bu moleküllerden herhangi birinin çıkarılması tüm düzenin bozulmasına yol açar.

Hormon Sistemi Yorumları

şifre Kırmızı sayıyı girin

1 Yorum Yapılmış "Hormon Sistemi"
Çok Teşekkür Ederim Çok Faydalı Oldu Proje Ödevim İçin Çok Sağolun
Okyanus . 2018-04-14 / 4,5
CEVAP YAZ
Kadınlarda Erkeklik Hormonu
Kadınlarda Erkeklik Hormonu
Kadınlarda erkeklik hormonu; yani (testosteron) düşükte olsa bulunmaktadır. Kadınlarda erkeklik hormonu bulunduğu gibi erkeklerde de kadınlık hormonu (östrojen) az da olsa bulunmaktadır. Genel olarak kadınlarda östrojen fazla testosteron az bulunur. ...
Erkeklerde Hormon Bozukluğu
Erkeklerde Hormon Bozukluğu
Erkeklerde hormon bozukluğu, testosteron denilen erkeklik hormonunun düzensiz salgılanmasından kaynaklanır. Bu hormonun az salgılanması ve fazla salgılanması hormon bozukluğuna neden olarak, çeşitli sorunların yaşanmasına neden olur. Testosteron horm...
Erkekte Fsh Hormonu
Erkekte Fsh Hormonu
Erkekte Fsh hormonu, Fsh hormonu kadın ve erkekte beyinden salgılanan, kadınlarda yumurtalıkları, erkeklerde ise testisleri uyaran bir hormondur. Üreme için gerekli olan sperm ve yumurtayı geliştiren hormon, kadınlarda östrojeni, erkeklerde ise testo...
Uyku Hormonu
Uyku Hormonu
Uyku hormonu, insan beyninde bulunun ve uyku esnasında salgılanan bir hormondur. Tıp dilinde melatonin hormonu olarak da bilinmektedir. Uyku hormonun temel görevi, vücudun biyolojik saatini ve ritmini ayarlamaktır. Uyku hormonunun üretimi gün içinde...
Growth Hormonu Kürü
Growth Hormonu Kürü
Growth hormonu kürü, bu hormon (growth hormon) beyinde yer alan hipofiz bezi aracılığıyla üretilir. Vücudun büyümesi ve gelişmesinden sorumludur. Eksikliği ciddi sıkıntılara neden olabilir. Bu tip konular her yerde rahatlıkla olabilir, anlatacaklarım...
Gebelikte Prolaktin Hormonu
Gebelikte Prolaktin Hormonu
Gebelikte prolaktin hormonu: Prolaktin hormonu süt hormonu demektir. Beynin ortasında bulunan hipofiz bezinden salgılanan bir hormondur. Prolaktin hormonu bayanlarda13-15 civarında olmalıdır. Erkeklerde ise 6-10 arasında olmalıdır. Bu değer bayanları...
Lh Hormonu Yüksekliği
Lh Hormonu Yüksekliği
Lh hormonu yüksekliği, hipofiz bezinden salgılanan Lh hormonu kadınların yumurta üretimini, adetlerini düzenleyen, erkeklerin testosteron yani erkeklik hormonu salgılanmasını destekleyen, sperm üretiminin yapılmasını sağlayan bir hormondur. Aynı Fsh ...
Testosteron Hormonu
Testosteron Hormonu
Testosteron hormonu, Erkek cinsiyet hormonu olan testosteron erkeklerde çoğunluğu testisler de olmak üzere kısmen dişlerde ve çok az böbrek üstü bezlerde üretilir. Testosteron kadınlarda yumurtalıkta üretilir fakat erkeklerde üretilen hormon kadınlar...
Östrojen Hormonu
Östrojen Hormonu
Östrojen Hormonu, Erkeklerde ve kadınlarda bulunan östrojen hormonu, kadınlarda adet günlerinin düzenlenmesinde önemli görevlere sahiptir. Üreme yaşında olan kadınlarda östrojen hormonu oranı oldukça yüksektir. Progesteron hormonu ile birlikte düzenl...
Erkek Hormon Tedavisi
Erkek Hormon Tedavisi
Erkek hormon tedavisi, Erkekler fazla miktarda testosteron az miktarda östrojen hormonlarına sahiptir. Östrojen bir dişilik hormonudur ve kadınlarda tam tersi östrojen hormonu fazla testosteron hormon az miktardadır. Bu hormonların dengesinde bozulma...
Çocuklarda Hormon Bozukluğu
Çocuklarda Hormon Bozukluğu
Çocuklarda Hormon Bozukluğu: Hormon bozukluğu büyüme çağındaki çocuklarda gelişim bozukluğu olarak görülür. Çocukta tiroid bezi rahatsızlığı doğumdan sonra bebeklikte belirmeye başlar. Yeni doğmuş bebeğin dili kalın ve ağlama sesi kalın ise hormon...
Prolaktin Hormonu Düşüklüğü
Prolaktin Hormonu Düşüklüğü
Prolaktin hormonu düşüklüğü, memelerdeki süt bezlerinden süt salgılanmasını sağlayan hormondur. Prolaktin, kafatası içinde bulunan ve hipofiz denen bezden salgılanır.Prolaktin hormonunun görevleri;Memedeki bezleri uyararak süt üretimini sağlamaktadır...
Dhea So4 Hormonu Nedir
Dhea So4 Hormonu Nedir
Dhea So4 Hormonu Nedir, Vücudun böbrek üstü bezlerinden salgılanmakta olan steroid hormonunun adıdır. Gün içerisinde salınım olayında bir değişiklik görülmez. Kendi kendine çok az bir etkisi olan hormon erkeklerde testosterona kadınlarda ise, ...
Bebeklerde Hormon Testi
Bebeklerde Hormon Testi
Bebeklerde hormon testi, bebeklerde hormonlarla alakalı olan hastalıkların tespitinde yapılır. Hormonların gereğinden az ya da fazla salgılanmasından kaynaklanan hormon bozuklukları erken aşamada tespit edilirse, tedavisi daha başarılı şekilde...
Fsh Hormonu Düşüklüğü
Fsh Hormonu Düşüklüğü
FSH hormonu düşüklüğü, bu hormon kadınlarda ve erkeklerde üreme ile ilgili olan hormonların içerisinde bulunan sorunların sebepleri arasına yer alır. Hipofiz bezi olarak bilinen ve beyinde bulunan salgı bezi folikül uyarıcı hormanlar salgılanm...
Leptin Hormonu
Leptin Hormonu
Leptin Hormonu, Leptin ve Ghrelin Hormonu, Leptin hormonundan tek başına bahsetmek oldukça yanlış olacaktır. Vücudumuzun salgıladığı bu hormonlar vücudumuzda birbirine zıt yönde görev yapan hormonlardır. Çok basit olarak ifade etmek gerekirse,...
Hormon
Hormon
Hormon, beden içerisinde yer alan özel bezler yoluyla salgılanan ve vücutta bulunması gereken dengeyi ve yapısını belirgin bir biçimde değiştiren ve bedeni harekete geçiren doğal bileşiklerdir. Hormonlar, dolaşım sistemi içerisinde salgı...
Kortizol Hormonu
Kortizol Hormonu
Kortizol Hormonu, böbrek üstü korteksin zona fasikülata tabakasının hücrelerinde salgılanan hormonlar arasındadır. Bu hormon vücuda gelen herhangi bir zararlı etken karşısında vücudun kendi savunma mekanizmasını harekete geçirmek için salgılan...
Kadın Hormonları
Kadın Hormonları
Kadın hormonları, Kadın hormonları hormonları sinir istemi içerisinde birbirleri ile ilişki halindedir. Kadının yaşadığı adet döngüsünde bu hormonları belirlemede büyük rol oynar. Ayrıca kadın hormonları değişiklikleri sadece adet kanamalarını...
Adrenalin Hormonu
Adrenalin Hormonu
Adrenalin hormonu, böbrek üstü bezleri tarafından salgılanan bir hormon türüdür. Böbrek üstü bezleri bir diğer adıyla adrenal bezleri, ortalama 7.62 cm uzunluğa sahiptir. Adrenalin, bu bezlerin ürettiği hormonlardan sadece biridir. Daha çok he...
Adetin 3 Günü Yapılan Hormon Testleri
Adetin 3 Günü Yapılan Hormon Testleri
Adetin Üçüncü Günü Yapılan Hormon Testleri, Bazı yaşanan rahatsızlıklar sonucu alınan radyoterapi ve kemoterapi, genetik olan rahatsızlıklar ve bozukluklar, oluşan bazı doğumsal nedenler ile kadınların bazıları erken menopoza girer. Bund...
Androjen Hormonu Nedir
Androjen Hormonu Nedir
Androjen hormonu nedir, androjen hormonu kadın ve erkekte üreme sisteminin gelişiminde, büyümesinde ilk derecede etkili olan grup hormonlardır. Bu gruptaki hormonlarda en fazla etkili olan erkeklerin erbezlerinden salgılanan testosteron hormon...
Dopamin Hormonu
Dopamin Hormonu
Dopamin Hormonu, Beyinden vücuda salgılanan bir horman olan dopamin, mutluluk hormonu olarak isimlendirilir ve nörotransmitter olarak sinir hücreleri içerisinde görev yapar. İnsanlarda ve hayvanlarda bulunabilen dopamin hormonı haz ve acı hiss...
Estradiol Hormonu
Estradiol Hormonu
Estradiol hormonu, kadınlarda östrojen hormonundan sonra en önemli hormonlardan biridir. Estradiol hormonu östrojen hormonu ile neredeyse aynı özellikte bir hormon çeşididir. Vücutta üreme sisteminde ve vücut gelişiminde önemli ro...
Oksitosin Hormonu
Oksitosin Hormonu
Oksitosin hormonu, beyinin en önemli yeri olan hipotalamusta sentez edilir ve arka hipofizden salınır. Hipotalamus, beyin tabanına yerleşmiş merkezi sinir sisteminin bir parçası olan ve bu sinir sistemiyle hormon sistemini birbirine bağlayan ...
Hormonlar Ve Görevleri
Hormonlar Ve Görevleri
Hormonlar Ve Görevleri, Hormon sözcüğünün anlamı uyarmak ve harekete geçirmek anlamına gelmekte olup vücudumuzda ise büyümeyi, gelişmeyi, üremeyi ve bazı metabolik olayların incelenmesinde ve sağlanmasında vücudun sağlıklı olarak görev yapması...
Çelik Köklendirme Hormonu
Çelik Köklendirme Hormonu
Çelik Köklendirme Hormonu,köklenmesi zor olan bitkilerin çeliklendirip su veya hormonlarla hazırlanmış toprak içerinde köklenmesini sağlayan (oksin) hormon takviyesidir. Çelik köklendirme hormonu oksin direk olarak çeliklere verilmez, ok...
Büyüme Hormonu İğnesi
Büyüme Hormonu İğnesi
Büyüme Hormonu İğnesi, yüz doksan bir tane aminoasitten oluşan bir hormondur. Büyüme hormonu küçük yaştaki çocukların steroit hormonunun salgılanmaması ile ortaya çıkan bir sağlık durumudur. Bu durum insanın uzuvlarında tam gelişmeme ve b...
Lh Hormonu
Lh Hormonu
LH Hormonu, Erkek ve kadın cinsiyetlerinin her ikisinin de üreme organlarına etkisi olan LH hormonu, cinsel hormonların oluşabilmesini, kadında yumurta ve erkekte sperm gelişimi gibi cinsel farklılıkların oluşmasını sağlayan bir hormond...
Mutluluk Hormonu
Mutluluk Hormonu
Mutluluk hormonu, serotonin olarak adlandırılan hormon, sinir hücreleri arasında elektrik mesajlarını taşımakla görevli bir hormondur. Mutluluk hormonu serotonin beyinde salgılanarak, vücutta farklı bölgelerde üretilir. Merkezi si...
Lüteinleştiren Hormon
Lüteinleştiren Hormon
Lüteinleştiren hormon, kısaca Lh hormon olarak bilinen ve insan vücudunda üretilen kimyasal bir maddedir. Hipofiz bezleri tarafından üretilerek vücuda salgılanan bu hormon insanlarda üreme sisteminin kontrol edilmesinde görev ya...
Hormon Bozukluğu Kıllanma
Hormon Bozukluğu Kıllanma
Hormon bozukluğu kıllanma, Hormonların dengesinin bozulması vücut da birçok değişiklikleri meydana getirir. Hormonları bozulması ve yavaşlaması veya hızlı çalışması çoğunlukla günlük yaşamımızda hareketsizlikler, yediğimiz şekerli gıdala...

 

Kadınlarda Erkeklik Hormonu
Erkeklerde Hormon Bozukluğu
Erkekte Fsh Hormonu
Uyku Hormonu
Growth Hormonu Kürü
Gebelikte Prolaktin Hormonu
Lh Hormonu Yüksekliği
Testosteron Hormonu
Östrojen Hormonu
Erkek Hormon Tedavisi
Çocuklarda Hormon Bozukluğu
Prolaktin Hormonu Düşüklüğü
Hormon Sistemi
Dhea So4 Hormonu Nedir
Bebeklerde Hormon Testi
Fsh Hormonu Düşüklüğü
Leptin Hormonu
Hormon
Kortizol Hormonu
Kadın Hormonları
Adrenalin Hormonu
Adetin 3 Günü Yapılan Hormon Testleri
Androjen Hormonu Nedir
Dopamin Hormonu
Estradiol Hormonu
Oksitosin Hormonu
Hormonlar Ve Görevleri
Çelik Köklendirme Hormonu
Büyüme Hormonu İğnesi
Lh Hormonu
Popüler İçerik
Dhea So4 Hormonu Nedir
Dhea So4 Hormonu Nedir
Dhea So4 Hormonu Nedir, Vücudun böbrek üstü bezlerinden salgılanmakta olan steroid hormonunun adıdır. Gün içerisinde salınım olayında bir değişiklik g...
Bebeklerde Hormon Testi
Bebeklerde Hormon Testi
Bebeklerde hormon testi, bebeklerde hormonlarla alakalı olan hastalıkların tespitinde yapılır. Hormonların gereğinden az ya da fazla salgılanmasından ...
Fsh Hormonu Düşüklüğü
Fsh Hormonu Düşüklüğü
FSH hormonu düşüklüğü, bu hormon kadınlarda ve erkeklerde üreme ile ilgili olan hormonların içerisinde bulunan sorunların sebepleri arasına yer alır. ...
Leptin Hormonu
Leptin Hormonu
Leptin Hormonu, Leptin ve Ghrelin Hormonu, Leptin hormonundan tek başına bahsetmek oldukça yanlış olacaktır. Vücudumuzun salgıladığı bu hormonlar vücu...
Hormon
Hormon
Hormon, beden içerisinde yer alan özel bezler yoluyla salgılanan ve vücutta bulunması gereken dengeyi ve yapısını belirgin bir biçimde değiştiren ve...
Kortizol Hormonu
Kortizol Hormonu
Kortizol Hormonu, böbrek üstü korteksin zona fasikülata tabakasının hücrelerinde salgılanan hormonlar arasındadır. Bu hormon vücuda gelen herhangi bir...
Kadın Hormonları
Kadın Hormonları
Kadın hormonları, Kadın hormonları hormonları sinir istemi içerisinde birbirleri ile ilişki halindedir. Kadının yaşadığı adet döngüsünde bu hormonları...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
Kadınlarda Erkeklik Hormonu
Erkeklerde Hormon Bozukluğu
Erkekte Fsh Hormonu
Uyku Hormonu
Growth Hormonu Kürü
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Hormon Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Hormon Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2018