hormon.gen.tr
hormon

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan Yorumlar

Hormon Sistemi

Hormon Sistemi, insanların vücudunda sayısız hormon bulunmaktadır. Birçoğu bilimsel açıdan açıklanan bu hormonların bazıları ise hâlâ açıklanmaya çalışılıyor. Hormonlar da enzimler gibi protein yapıdan oluşmuştur. Bazıları ise 3-5 aminoasitten oluşmuştur hatta protein yapıya bir de karbonhidrat molekülü bağlanarak oluşabilir.
Bunun yanı sıra lipidlerden sentezlenen ve protein yapıda olmayan hormonlar da vardır. Buna örnek olarak dişi ve erkek bireylerin primer ve segonder eşey karekterlerini belirleyen östrojen ve testosteron hormonları gösterilir.
Hormonlar vücutta belli organlar tarafından üretilmektedir. Bu organlar özelleşmiş yapıya sahiptir. Ve çok çeşitli kan damarı ağına sahiptir. Bu sayede üretimi yapılan hormonlar hızlı bir biçimde kana karışarak hedef organlara doğru yol alır. Şimdi sırasıyla hormon sisteminde bulunan bezleri, bu bezlerin ürettiği hormonları ve hormonların gideceği organları açıklayalım.

Hipotalamus,

Beyinde bulunan özelleşmiş hormon bölgesidir. Yanında bulunan hipofiz bezi durdurucu ve salgılatıcı etkiler meydana getirir. Hipotalamus bezinde farklı sinirler bulunur. Bu sinirler diğer sinir hücrelerinden farklı olarak hormon üretip bu hormonları kana karışmasını sağlar. Bu hücrelerin oluşturduğu hormonlara genel olarak nörohormonlar adı verilir. Bu hormonlar kendi aralarında da ayrılır. Hipotalamus bezinde üretilen hormonların bazıları hipofiz bezinin adenohipofiz alt lobuna etki ederken bazıları da nörohipofiz denilen ikinci alt bölgeye etki eder. 

Hipotalamus bezinin salgıladığı bazı hormonları ve görevlerini açıklayalım.
 • TRH: Açılımı tiroid salgılatıcı bez olarak bilinen bu hormon, hipofiz bezinin adenohipofiz lobunun tiroid hormonunu üretir.
 • GNRH: Gonad hormonlarını salgılatan hormondur. Bu hormonun üretimi sonrası hipofiz bezine ulaşarak kendini bağlayan reseptörlerin bulunduğu, Gonad hormonlarını üreten hücrelere bağlanırlar.
 • PRH: Prolaktin salgılatıcı hormon da denir. Hipofiz bezinde bulunan meme bezlerini kontrol eden hormonların aktivasyonunu ve prolaktin hormonun salgılanmasını sağlar.
 • GR-RH: Büyüme hormonunu salgılatıcı hormon olarak bilinir. Hipofiz bezinde bulunan büyüme hormonlarını aktive eder.
 • PRH-IH: Hipofiz bezinde bulunan prolaktin hormonun üretiminden sorumlu hücreleri aktivasyonunu engeller.

Hipofiz bezi,

Beynin diensefalon bulunan hipofiz bezi oldukça küçüktür ve infundibilar sap ile beyine bağlanır. Ayrıca hipofiz bezinin salgıladığı hormonlar çok önemli görevlere sahiptir. Kan basıncını dengeleyen hormonlar, büyüme ve üreme hormonları bunlardan bazılarıdır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi nörohipofiz ve adenohipofiz olmak üzere ikiye ayrılır. Bu iki bezden salgılanan hormonları sırasıyla açıklamaya çalışacağız.

Adenohipofiz lobundan salgıladığı hormonlar,
 • TSH: Hipotalamustan salgılanan tiroid salgılatıcı bez hücrelerinin sentezi ile oluşur. Hormonun hedef organı tiroid bezidir. 
 • FSH-LH: Erkek ve dişi eşey hücrelerinin gelişiminden sorumludur. Hedef organları eşey üreme organlarıdır.
 • MSH: Melanin uyarıcı hormon olarak bilinir. Bu hücreler melanin adı verilen renk pigmentini üretirler.

Nörohipofiz lobundan salgıladığı hormonlar,
 
Bu lobun salgıladığı iki ana hormon vardır. Bunlar, oksitosin ve vazopressindir.
 • Oksitosin: Hamile kadınlarda doğum sonrasında rahim etrafında sarılı olan düz kas hücrelerinin kasılmasına neden olur, böylece bebek rahime doğru düşer.
  Hormon Sistemi

  .
 • Vazopressin: Damar cidarlarında konumlanan düz kas hücrelerinin kasılmasına aynı zamanda böbreklerin suyu absorbe eder. Böylelikle vücuttataki ürenin azalmasını sağlar.

Pineal bez,

Beyin diensefalon bölgesinin sırt kısmında bulunan bu bez, aynı hipofiz bezi gibi kısa bir sapla beyine bağlanır. 2 önemli hormonu vardır.
 • Serotonin: İnsanlarda uyku düzenini sağlar. Vücut sıcaklığının ayarlanmasında ve düz kasların kasılmasında uyarıcı etkisi vardır.
 • Melatonin: Üreme sikluslarının düzenlenmesinde rol oynar.

Tiroid bezi,

Tirozin aminoasidinden meydana gelen bu hormon, canlı hücrelerinde enerji açığa reaksiyonlarının hızlanmasını uyarır. Örneğin soğuk havalarda daha çok tiroksin salgılanır. Bu şekilde vücut ısısı dengelenir.

Triiyodotronin ,

3 adet İyot molekülü bağlanarak bu hormonu oluşturmuştur. Tiroksin hormonu ile fonksiyonları aynıdır.

Paratroid bezi,

Paratroid bezinin en önemli hormonu parathormondur. Kemiklerden CA iyonlarının kana geçişini uyarır. Ayrıca kandaki fosfat iyonlarının idrara geçişini hızlandırır.

Böbrek üstü bezleri,

Anatomik olarak Korteks ve Medulladan oluşur ve ikisi de ayrı ayrı hormon üretir. Korteksten salınan hormonlar Adrenal korteks, steroid grubu olarak bilinen değişik hormonların salgılanmasında rol oynar. Ayrıca lipid tabiatında sentezlenen kortizon, aldosteron ve kortizol hormonların salınımını sağlar.
Medulladan ise Adrenal medullan, Adrenalin ve Noradrenalin hormonlarının salınımı sağlanır. Korku ve heyecan durumlarında salınrak sinir impulslarının hızlı bir şekilde iletilmesini sağlar.

Hormon üreten bezler gibi davranan organlar,

Bazı organların gerçekte görevleri farklı iken bazı kimyasalları üretip kana vermesi nedeniyle aynı zamanda hormon bezleri olarak da kabul edilir. Mide, karaciğer, pankreas ve üreme organları bunların başlıcalarıdır.

Mide,

Mide duvarında sindirim nedeniyle salgılar üreten ve bu salgıları mide içerisine götüren bezler bulunur. Bu bezler özelleşmiş hücrelerin salınımı sonucu ortaya çıkar.
Midede parietal hücreler asit üretirken G hücreleri gastrin hormonu üreterek asit salınımını kontrol eder. G hücrelerinin gastrin üretimi de serotonin hormonu tarafından kontrol edilir. Hormonlar arasında böyle bir zincirleme ilişki vardır.

Karaciğer,

Besinlerin sindirimiyle kendisine gelen biyokimyasal molekülleri işler. Ayrıca bu moleküllerden elde ettiği protein ve glikojeni kana verdiği için endokrin sınıfına girmektedir.

Pankreas,

Sindirim sırasında incebağırsağa safra sıvısı dökülürken pankreastan da lipidlerin parçalanmasını sağlayan enzimler salgılanır.

Üreme organları,

Erkek ve dişi eşey hücrelerinin yerler olan üreme organları, erkeklik ve dişilik hormonlarının salgılandığı yerdir. Erkeklerde testosteron hormonu Leydig adı verilen hücreler tarafından oluşturulur. Dişilerde ise en önemli hormon progesteron hormonudur. Bu hormon meme bezlerinin gelişmesinde rol oynar.
Enzimler ve hormonlar vücutta mutlak surette bulunması gereken biyokimyasal moleküllerdir. Bu moleküllerden herhangi birinin çıkarılması tüm düzenin bozulmasına yol açar.

Yayınlanma Tarihi : 09.04.2016 11:08:49

Hormon Sistemi Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Hormon Sistemi"


İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Gebelikte Progesteron Hormonu

Gebelikte progesteron hormonu, bu hormon kadınlarda ön hipofizden salgılanan lutein yapan hormonunun denetimi ile yumurtalıklar tarafından salgılanan diğer canlılara ait döngünün gebelik ve emzirme de etkisi olan cinsiyet ve stero...

Menopozda Hormon Tedavisi

 Menopozda hormon tedavisi, konusundan başlamadan önce menopoz nedir konusuna bir bakalım. Menopoz kelimesi İngilizce olarak moon pause kelimelerinden türemiş bir kelimedir. Moon Yani ay ve pause yani sonlanma anlamında kelimelerd...

Hormon Bozukluğu

Hormon Bozukluğu, çoğunlukla hormon bozukluğu denildiği zaman geniş anlam içermektedir. Yalnızca gebelik ve kadınlar ile alakalı olan hormonal durumu kapsamamaktadır. Ayrıca vücuttaki diğer bütün hormonlarda meydana gelen bozukluk...

Kadınlarda Östrojen Hormonu

Kadınlarda Östrojen Hormonu, kadınların adet günlerinin düzenlenmesine ve kadınsal özelliklerin gelişmesine yardımcı olan oldukça önemli bir steroid hormondur. Kadınlarda ve erkeklerde bulunabilen bu hormon özellikle üreme çağında...

Kadınlarda Hormon Bozukluğu

Kadınlarda Hormon Bozukluğu, Üreme faaliyetlerinin meydana gelmesine zemin hazırlayan hormonların, normal sisteminde meydana gelen bir takım sorunlar hormon bozukluklarına sebep olmaktadır. Hormon bozuklukları genellikle, genç kız...

Progesteron Hormonu

Progesteron Hormonu, Rahmi her ay düzenli olarak gebelik durumuna hazırlayan progesteron hormonu, yumurtalıklardan salgılanan bir cinsiyet hormonudur ve kadınlarda ön hipofizden salgılanan lutein hormonunun sayesinde üretilir. Etk...

Prolaktin Hormonu

Prolaktin hormonu, beyindeki hipofiz bezinden salgılanan iç salgı hormonudur. Hormonun kontrolü hipotalamus bölgesi tarafından yapılmakta ve PRL olarak tanımlanmaktadır. Hipotalamusta salgılanan TRH hormonu da prolaktin hormonunun...

Tiroid Hormonu

Tiroid Hormonu,  tiroid bezleri gırtlağın arkasında bulunan kelebek şeklinde iki lobtan olan 15-20 gram ağırlığı olan bezlere verilen addır. Bu bezler tiroid hormonu salgılayarak insanın yaşamsal faaliyetlerinde rol oynar. Sağlıkl...

Büyüme Hormonu

Büyüme hormonu, bu hormon beyinde bulunan Hipofiz bezinin salgıladığı hormonlar büyüme hormonu  gerçekleştirir. Bu hormon tıp dilinde growth hormonu olarak adlandırılır. Büyüme hormonunun salgılanması için hipotalamustan salgılana...

Süt Hormonu Yüksekliği

Süt hormonu yüksekliği, tıbbi olarak "hiperprolaktinemi" olarak adlandırılmaktadır. Bu hormon kadınlarda bulunan ve erkeklerde üretilmeyen bir hormondur. İnsanlar için oldukça büyük bir önem taşıyan bu hormon, annelerde adından da...

Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

hormon, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Şubat - 2018